Wykres fazowy stali - strona 6

Chemia fizyczna - pytania na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • dr Stanisław Marczak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

, dlaczego względną przenikalność elektryczna dielektryka (stała dielektryczna) zależy od częstotliwości pola...

Wykład - budowa stopów metali

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

lub w stanie stałym. Wykresy równowagi podają więc w zasadzie tylko budowę fazową stopów, tzn...

Przemiany fazowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1071

chemicznym może występować w różnych stanach skupienia. Właściwości tej samej substancji w stałym stanie...

Analiza termiczna v1.3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 462

. Załamanie odpowiada wytrąceniu się pierwszego kryształu fazy stałej. Skład próbki na diagramie fazowym...

Chemia organiczna - reguła dźwigni

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

Kulczycki: Mój kolo: 1 reguła dźwigni dla podanego diagramu fazowego 2 rektyfikacja-omówic...

Klimatyzacja-sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547

procesu klimatyzacji powietrza w oparciu o wykres fazowy powietrza wilgotnego. Przeprowadzenie procesu...