Wykres fazowy stali

Płaszczyzna fazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

. fazowej polega na tym, że na podst. kształtu wykresu (trajektorii), można określić właściwości układu...

Wykład - Pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

wykres równowagi z brakiem rozpuszczalności wzajemnej składników w stanie stałym 52. Narysować i wyjaśnić...

Regulatory i transmitancja

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

wzrośnie dwukrotnie, obliczenia, wykresy, regulator Pi,przesunięcie fazowe....

Kolokwium - Materiał

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Czepelak
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3437

wywołujący zniszczenie. Narysować i opisać wykres równowagi fazowej dwóch składników, które w stanie stałym...

Stopy żelazo-węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

stali i surówek białych). Oprócz żelaza i cementytu na wykresie tym występują jeszcze następujące fazy...