Kolokwium - Materiał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3542
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - Materiał  - strona 1 Kolokwium - Materiał  - strona 2

Fragment notatki:1. Materiał - tworzywo-wyjaśnić te pojęcia
2. Wpływ wiązań chemicznych na podstawowe własności tworzyw.
3. Jak można sklasyfikować tworzywa w oparciu o ich funkcje użytkowe.
4. Różnice w budowie materiałów krystalicznych i amorficznych.
5. Narysować wszystkie sieci Bravais’go dla regularnego układu krystalograficznego....
17. Jakie warunki muszą być spełnione, aby dwa metale tworzyły roztwór stały ciągły.
18. Jakie pierwiastki tworzą roztwory stałe międzywęzłowe.
19. Co to są fazy pośrednie. Jakie cechy charakteryzują fazy pośrednie.
20. Jakie fazy i składniki strukturalne występują w układzie żelazo – cementyt.
21. Co to jest: ferryt, austenit, perlit, cementyt, ledeburyt, martenzyt, bainit, sorbit.
22. Co to jest martenzyt i kiedy powstaje....
65. Czym różni się szkło od pyroceramiki.
66. Jakie materiały nazywamy kompozytami.
67. Jak możemy sklasyfikować kompozyty.
68. Jakie tworzywa i w jakiej postaci stosujemy na wzmocnienie kompozytów (zbrojenie).
69. Jakie tworzywa są stosowane na osnowę kompozytów.
70. Kompozyty polimerowe.
71. Porównaj własności tworzyw metalicznych, polimerów i ceramiki...

MATERIAŁOZNAWSTWO
Zestaw pytań na zaliczenie
Materiał - tworzywo-wyjaśnić te pojęcia
Wpływ wiązań chemicznych na podstawowe własności tworzyw.
Jak można sklasyfikować tworzywa w oparciu o ich funkcje użytkowe.
Różnice w budowie materiałów krystalicznych i amorficznych.
Narysować wszystkie sieci Bravais'go dla regularnego układu krystalograficznego.
Czym różni się sieć przestrzenna kryształu od struktury kryształu.
Co to są defekty struktury krystalicznej. Rodzaje defektów liniowych. Rodzaje defektów powierzchniowych.
Wpływ defektów struktury na wytrzymałość materiałów metalicznych.
Co to jest sprężystość. Jakie wielkości charakteryzują tworzywo pod względem sprężystości.
Co to jest plastyczność. Jakie wielkości charakteryzują tworzywo pod względem plastyczności.
Jakie możemy wyróżnić rodzaje wytrzymałości ze względu na mechanizm wywołujący zniszczenie.
Narysować i opisać wykres równowagi fazowej dwóch składników, które w stanie stałym :
wykazują całkowity brak rozpuszczalności składnika B w składniku A i ograniczoną rozpuszczalność składnika A w składniku B
nie rozpuszczają się w sobie oraz tworzą fazę pośrednią o składzie AB
wykazują całkowity brak rozpuszczalności
rozpuszczają się w sobie w sposób nieograniczony (tworzą roztwór stały ciągły)
Jakie informacje można uzyskać z analizy wykresu równowagi.
Dla danego wykresu równowagi fazowej składników A i B opisać jakie fazy występują .w poszczególnych polach ograniczonych przez linie wykresu.
Co nazywamy stopem metali.
Co to są roztwory stałe. Rodzaje roztworów stałych.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby dwa metale tworzyły roztwór stały ciągły.
Jakie pierwiastki tworzą roztwory stałe międzywęzłowe.
Co to są fazy pośrednie. Jakie cechy charakteryzują fazy pośrednie.
Jakie fazy i składniki strukturalne występują w układzie żelazo - cementyt.
Co to jest: ferryt, austenit, perlit, cementyt, ledeburyt, martenzyt, bainit, sorbit.
Co to jest martenzyt i kiedy powstaje.
Co to jest obróbka cieplna zwykła. Rodzaje obróbki cieplnej zwykłej.
W jakim celu stosujemy obróbkę cieplną.
Na czym polega wyżarzanie. Rodzaje wyżarzania.
Na czym polega hartowanie stali. Rodzaje hartowania.
Na czym polega ulepszanie cieplne stali. Jakie stale poddajemy takiej obróbce. Jaki efekt można uzyskać.
Na czym polega nawęglanie stali. Jakie stale poddajemy takiej obróbce. Jaki efekt można uzyskać.

(…)

…. Jakie stopy poddaje się takiej obróbce.
Co to jest stal, staliwo, żeliwo.
Podstawowa klasyfikacja stali.
Jak zmienia się struktura stali niestopowych zależnie od zawartości węgla i jaki to ma wpływ na własności stali.
W jakim celu stosujemy dodatki stopowe do stali, staliw i żeliw.
Klasyfikacja żeliw.
W jakiej postaci występuje węgiel w żeliwach szarych .
Jakie żeliwo ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie…
… (żywicy epoksydowej.)
poliuretanie
tworzywach fenolowo-formaldehydowych
itd.
Materiały ceramiczne. Podstawowe własności. Rodzaje.
Surowce stosowane do wytwarzania ceramiki porowatej (klasycznej).
Podział ceramiki tradycyjnej ze względu na strukturę.
Ceramiczne materiały ogniotrwałe.
Porcelana, porcelit, fajans.
Co to jest cement. Jakie znam rodzaje cementu.
Co to jest beton. Rodzaje betonów.
Szkło. Rola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz