Badanie warunków wzbudzania drgań w generatorach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie warunków wzbudzania drgań w generatorach - strona 1 Badanie warunków wzbudzania drgań w generatorach - strona 2 Badanie warunków wzbudzania drgań w generatorach - strona 3

Fragment notatki:

Badanie warunków wzbudzania drgań
w generatorach z zewnętrzną pętlą sprzężenia zwrotnego
1.Wstęp teoretyczny.
Układ z pętlą sprzężenia zwrotnego.
Generatory są układami wytwarzającymi przebiegi elektryczne o określonym kształcie.
Każdy generator jest przetwornicą energii elektrycznej. Czerpie on energię ze źródła napięcia (prądu) stałego i przemienia ją w energię napięcia (prądu) zmiennego.
W generatorach przebiegów sinusoidalnych musi być zastosowany układ określający częstotliwość drgań. Układem takim może być obwód rezonansowy LC lub obwód selektywny (filtr) RC.
Generator ze sprzężeniem zwrotnym składa się ze wzmacniacza o wzmocnieniu napięciowym Ku oraz czwórnika sprzężenia zwrotnego o współczynniku przenoszenia (transmitancji) β.
Jeżeli wzmocnienie i współczynnik przenoszenia czwórnika sprzężenia zwrotnego są funkcjami częstotliwości to warunkami koniecznymi wzbudzenia układu są:
warunek amplitudy K u β =1 i warunek fazy ( k=0,1,2... ) Zgodnie z warunkiem amplitudy układ może wytwarzać drgania tylko wtedy, gdy wzmacniacz kompensuje działanie tłumiące czwórnika sprzężenia zwrotnego. Warunek fazy wskazuje, że drgania mogą wystąpić tylko wtedy, gdy suma przesunięć fazowych wnoszonych przez wzmacniacz i czwórnik sprzężenia zwrotnego wynosi zero lub wielokrotność 2π.
Częstotliwość generowanego sygnału zależy głównie od elementów sprzężenia zwrotnego, natomiast amplituda sygnału od wzmocnienia wzmacniacza.
Charakterystyki wzmacniaczy operacyjnych.
Charakterystyka amplitudowa.
Charakterystyka fazowa.
Figury Lissajous powstają przez dodanie dwóch drgań liniowych prostopadłych względem siebie określonych równaniami:
Tor ruchu określony powyższymi równaniami nosi nazwę krzywej Lissajous. Jeżeli stosunek częstotliwości jest liczbą wymierną, wtedy krzywa Lissajous jest krzywą zamkniętą. W przeciwnym wypadku krzywa jest otwarta. Znając częstotliwość drgań i pozostałe wartości odczytując z wykresu, możemy obliczyć przesunięcie fazowe drgań.
Metoda figur Lissjousa służy do pomiaru częstości badanego układu (fx) porównując ją z częstością generatora wzorcowego (fu).

(…)


0,286
90
0,256
100
0,233
110
0,213
120
0,196
130
0,183
140
0,171
150
0,158
160
0,145
170
0,137
180
0,135
190
0,133
200
0,131
Wykres 1 Charakterystyka amplitudowa układu otwartego badanego generatora
Badany generator, jak wynika z pomiarów w amplitudy, przy częstotliwości zbliżonej do wartości 10 kHz posiada zerowy kąt przesunięcia fazowego oraz jego współczynnik wzmocnienia ma wartość bliską jedności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz