Egzamin UE wersja B

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin UE wersja B - strona 1

Fragment notatki:


1. Układy zasilania tranzystorów bipolarnych (układ zasilania stałym prądem bazy, układ zasilania stałym prądem emitera, układ ze sprzężeniem kolektorowym, potencjometryczny układ ze sprzężeniem emiterowym)
2. Układy zasilania tranzystorów unipolarnych
3. Lustra prądowe (podstawowe źródło stałoprądowe, zespół luster prądowych, lustro prądowe o zmniejszonym wpływie prądów baz, lustro prądowe Wilsona, kaskodowe lustro prądowe)
4. Źródła stałoprądowe niezależne od napięcia zasilania
5. Stałoprądowe źródło Widlara
6. Stałoprądowe źródło odniesienia z samoczynną polaryzacją napięciem U BE 7. Źródło napięcia odniesienia z temperaturową kompensacją napięć U Z i U BE 8. Źródła napięcia odniesienia typu band - gap
9. Niskonapięciowe lustro prądowe typu "high swing"
10. Podział wzmacniaczy ze względu na własności obwodu wejściowego i wyjściowego.
11. Właściwości wzmacniaczy w zakresie średnich częstotliwości k u , r we , r wy (wzmacniacze w konfiguracji OE, OB, OC, OS,OG, OD)
12. 0bciązenie aktywne (rodzaje)
13. Właściwości wzmacniaczy w zakresie wysokich częstotliwości (wzmacniacze w konfiguracji OE, OB, OC, OS,OG, OD)
14. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza OE w zakresie małych częstotliwości
15. Podstawowe układy sprzężenia zwrotnego: NS, NR, PS, PR
16. Wpływ sprzężenia zwrotnego na wzmocnienie układu i wrażliwość wzmocnienia
17. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na zniekształcenia nieliniowe, zakłócenia i szumy 18. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na impedancję wejściową wzmacniacza.
19. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na impedancję wyjściową wzmacniacza.
20. Wpływ USZ na charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza
21. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym
22. Kryteria stabilności układów ze sprzężeniem zwrotnym (Nyquista, Bodego)
23. Wzmacniacz różnicowy z tranzystorami bipolarnymi - schemat, zasada działania, charakterystyka przejściowa, parametry małosygnałowe
24. Analiza wzmacniacza różnicowego w zakresie dużych częstotliwości
25. Wzmacniacze z obciążeniem aktywnym
26. Wzmacniacz różnicowy MOS - schemat, zasada działania, charakterystyka przejściowa, podstawowe parametry małosygnałowe
27. Wzmacniacz różnicowy MOS z obciążeniem aktywnym
28. Budowa wzmacniaczy operacyjnych bipolarnych, CMOS, BiCMOS
29. Kompensacja charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego
30. Szybkość narastania napięcia wyjściowego wzmacniacza operacyjnego
31. Inne rodzaje wzmacniaczy (transkonduktancyjny, ze sprzężeniem prądowym)
32. Wzmacniacz odwracający


(…)


1. Układy zasilania tranzystorów bipolarnych (układ zasilania stałym prądem bazy, układ zasilania stałym prądem emitera, układ ze sprzężeniem kolektorowym, potencjometryczny układ ze sprzężeniem emiterowym)
2. Układy zasilania tranzystorów unipolarnych
3. Lustra prądowe (podstawowe źródło stałoprądowe, zespół luster prądowych, lustro prądowe o zmniejszonym wpływie prądów baz, lustro prądowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz