Wykres fazowy dla układu ciecz para

Destylacja - Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

. Aby sporządzić diagram fazowy ciecz - para w badanym układzie (wykres zależności temperatury wrzenia od składu...

Wrzenie i krzepnięcie roztworów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

Twrz i Δ Tkr wyznacza się masy molowe substancji rozpuszczonych w roztworach. RÓWNOWAGI CIECZ-PARA...

Wykres fazowy wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3472

. Przemiany fazowe wody można zapisać: H2O(para)= H2O(ciecz) +/- L H2O(ciecz)= H2O(lód) +/- Lt Krzywa...

Destylacja - układ zeotropowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

. Aby sporządzić diagram fazowy ciecz - para w badanym układzie (wykres zależności temperatury wrzenia od składu...

Para w układach dwuskładniowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225

), odczytuję skład pary i skład cieczy i sporządzam diagram fazowy ciecz-para dla badanego układu. Lp. nkond...

Ciecz, para wodna - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

równowag ciecz-para układów dwuskładnikowych. Odgazowaną próbkę umieszcza się w termostatowanym naczyniu...