Para w układach dwuskładniowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Para w układach dwuskładniowych - strona 1 Para w układach dwuskładniowych - strona 2 Para w układach dwuskładniowych - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE NR 9: RÓWNOWAGA CIECZ- PARA W UKŁADACH DWUSKŁADNIKOWYCH. 1.Wstęp teoretyczny Mieszaniny gazów doskonałych, tj. roztwory gazowe spełniają prostą zależność wyrażoną przez prawo Daltona. Zgodnie z nim, ciśnienie całkowite mieszaniny gazów doskonałych jest równe sumie ciśnień składników; można to łatwo wytłumaczyć uwzględniając, że zgodnie z założeniami teorii kinetyczno-cząsteczkowej cząsteczki nie oddziałują ze sobą. Ponieważ istnienie cieczy uwarunkowane jest właśnie występowaniem oddziaływań międzycząsteczkowych, nie można oczekiwać istnienia roztworów ciekłych, które byłyby doskonałe w takim samym sensie jak doskonałe mieszaniny gazowe. Niektóre roztwory zachowują się jednak w sposób prosty i zgodny z pewnymi ogólnymi prawami, co uzasadnia nazwanie ich roztworami doskonałymi.
Pojęcie roztworu doskonałego definiuje się, korzystając z wzorów dla doskonałego roztworu gazowego, jako układu, w którym potencjał chemiczny każdego składnika spełnia w całym zakresie stężeń zależność :
μ i (T,p) = μ i 0 (T,p) + RT ln x i 0

(…)

… wyrażenia przedstawiają znane prawo Raoulta, opisujące równowagę parowania roztworu doskonałego. Prawo to wyraża przewidywany przez regułę faz związek między zmiennymi T, x1 (zmienne niezależne) a p1 i p2 (zmienne zależne). Pamiętając o relacjach zachodzących pomiędzy ciśnieniami cząstkowymi a ciśnieniem całkowitym p i ułamkami molowymi składników w fazie gazowej, yi, możemy otrzymać zależności funkcyjne pomiędzy zmiennymi T, p, x1, y1:
Z prawa Raoulta wynika, że w stałej temperaturze ciśnienia cząstkowe składników nad roztworem doskonałym, jak również całkowite ciśnienie pary nad takim roztworem, są liniowymi funkcjami ułamków molowych składników w roztworze. Podobnie jak prawo gazów doskonałych stanowiło dogodną podstawę do zrozumienia odchyleń wykazywanych przez gazy rzeczywiste, pojęcie roztworu…
… występujący w równaniu opisującym prawo Henry 'ego jest mniejszy od prężności pary nasyconej nad czystym składnikiem, to znaczy jeżeli ciśnienie cząstkowe składnika nad roztworem jest mniejsze od wynikającego z prawa Raoulta, mówimy, że składnik roztworu wykazuje ujemne odstępstwa od prawa Raoulta; jeżeli natomiast współczynnik ów jest większy od prężności pary nasyconej nad czystym składnikiem, mówimy…
… chemicznym czystego składnika (pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze).
Z reguły faz wynika, że pomiędzy czterema zmiennymi intensywnymi stanu złożonego z dwuskładnikowego roztworu ciekłego i pary nad nim, a więc np. pomiędzy zmiennymi T, p, x1, y1 (gdzie x1, y1 - ułamki molowe składnika pierwszego w cieczy i w parze) lub też zmiennymi T, x1, p1, p2 (gdzie p1, p2 - ciśnienia cząstkowe obu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz