Destylacja - labolatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Destylacja - labolatorium  - strona 1 Destylacja - labolatorium  - strona 2 Destylacja - labolatorium  - strona 3

Fragment notatki:

PK WIiTCh
GR. 24
Zespół nr 1
Ćwiczenie: 3
Tytuł: Destylacja
Data:
1.04.2003
1. Temat: Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz- para w układach dwuskładnikowych o całkowitej mieszalności.
Ocena:
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Destylacja jest procesem jednostkowym ma na celu rozdzielenie ciekłego roztworu na produkty zawierające poszczególne jego składniki o złożonej nieraz bardzo dużej czystości.
Destylację prowadzi się do momentu gdy otrzymamy żądany produkt oraz tak aby był ten proces najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego.
Warunkiem koniecznym który musi być spełniony aby można było przeprowadzić proces destylacji jest to aby skład cieczy był różny od składu pary otrzymanej w wyniku destylacji(destylatu)- jest to motorem napędowym tego procesu!
Para i ciecz są w stanie równowagi termodynamicznej gdy:
μc,A =μp,A (1)
Gdzie:
μc,A- potencjał chemiczny składnika A roztworu w cieczy
μp,A-potencjał chemiczny składnika A roztworu w parze
Dla roztworu doskonałego znajdującego się w stanie równowagi obowiązuje prawo Raoulta:
pA=PA·xA (2)
Gdzie:
pA- ciśnienie cząstkowe składnika A nad roztworem(np.A-B) [N/m2]
PA- prężność par nasyconych czystego składnika A [N/m2] xA- ułamek molowy składnika A w cieczy [kmolA/kmol]
Znamy również zależność termodynamiczną:
pA= p·yA (3)
Gdzie:
p- ciśnienie całkowite wywierane na układ z zewnątrz [N/m2](u nas atmosferyczne)
yA- ułamek molowy składnika A w parze [kmolA/kmol]
Łącząc te dwa równania znajdujemy zależność między ułamkiem molowym składnika w cieczy i w parze:
yA= (PA/p)·xA (4)
Roztwory doskonałe (ich cząsteczki oddziałują na siebie takimi samymi siłami międzycząsteczkowymi są np. z jednego szeregu homologicznego BENZEN-TOLUEN) spełniają prawo Raoulta oraz dla roztworu dwuskładnikowego A-B pB ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz