Wyżyna Małopolska surowce mineralne

Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2275

- szczelinowe krasu marglistego (Wyżyna Małopolska, Polesie Lubelskie) Śródlessowe i podlessowe (wyżyny lessowe...

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2618

- zwietrzelina o miąższości 30- 40 m z domieszką piasku, kamieni. Występuje na Jurze, Wyżynie Małopolskiej Obszar...

Walory narciarskie Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

wschodnio - bałtyckie wyżyna śląsko - krakowska część wyżyny środkowo - małopolska część pogórza Sudetów...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Jach
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

, Wzniesienie Elbląskie ok. 700 mm) Wyżyny od 550 mm (Wyżyna Małopolska i Lubelska, do ponad 650 mm w Górach...

Ameryka Północna - krainy geograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1820

. Na tym obszarze stwierdzono ruchy orograficzne. Spowodowały one powstanie licznych surowców mineralnych związanych...

Rodzaje jezior w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

węglanowych Śląska, Małopolska, Wyżyna Lubelska z Roztoczem, Jura Krakowsko - Częstochowska, G. Kaczawskie...

NIECKA NIDZIAŃSKA

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4844

jest wapień oraz gips. Innym surowcem mineralnym występującym w tym regionie jest siarka (okolice Grzybowa...

Przyroda Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

, Małopolskiej, Lubelskiej, Gór Świętokrzyskich. Wyżyny zajmują 12% terytorium Polski. Wyżyna Śląska- krajobraz...