Wyż demograficzny - strona 4

Zmiana liczby ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

-1957, tj. w okresie tzw. wyżu demograficznego, zarejestrowano w Polsce blisko 9 mln urodzeń, w latach...

źródła danych o ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

powyżej 0 (wchodzenie w kolejny wyż demograficzny). Europa- w III fazie Afryka- w fazie implozji...

Finansowabie ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

wyodrębnionego z FUS - co ma wiązać się z przechodzeniem na emeryturę powojennego wyżu demograficznego...

Ruch naturalny ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1869

powojenny wyż demograficzny - spada rozrodczość wśród najmłodszych kobiet (15-19) - po wojnie największa...

Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Petrykowski
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1253

pracy wyżu demograficznego lat '70 i początku '80 społeczeństwo polskiego starzeje się. Przyczynami...

Umieralność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1666

(dobra polityka): 2,0-3,6‰ - Polska ~ 0 (obecnie) PRZYROST NATURALNY W POLSCE: - 2 wyże demograficzne...

Teorie ludnościowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

, zwanej wyżem demograficznym. Obecnie Polska znajduje się w IV fazie przejścia, która zasługuje...

Analiza otoczenia firmy Interspeed

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

+3; Czynniki społeczne Wyż demograficzny Generalnie bieżący przyrost naturalny ma mały wpływ...