Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna - strona 1 Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna - strona 2 Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Znaczenie terytorialności dla aktywności jednostki i wychowawcze implikacje .
W Polsce początku III tysiąclecia początkująca jeszcze demokracja przyniosła szereg pułapek. Przede wszystkim duże bezrobocie, spowodowane koniecznością przeprowadzenia reform gospodarczych i społecznych, a także pojawieniem się na rynku pracy wyżu demograficznego lat '70 i początku '80 społeczeństwo polskiego starzeje się. Przyczynami są przede wszystkim westernizacja stylu życia, wygodnictwo, spadek dzietności, wzrost odsetku osób nie mogących posiadać potomstwa, pogorszenie się stanu zdrowia ludności.
Zjawiskom tym towarzyszy, a raczej ich konsekwencją jest spadek aktywności społecznej ludzi młodych. Człowiek młody zasypany jest stosem zmartwień, zatroskany niepewnością jutra. W działalności zawodowej musi wykazać się pełna dyspozycyjnością wobec pracodawcy. Ten młody człowiek dopiero stabilizuje sytuację rodzinną stając jednocześnie do walki o byt i poczucie bezpieczeństwa. Nie znajduje więc czasu na działalność społeczną.
Czynnikiem modelującym aktywność jednostki jako obywatela danego terytorium jest prawidłowo zorganizowana edukacja regionalna. Edukacja regionalna jest młodą dyscypliną, jednak wydaje się być docenioną. W Unii Europejskiej kładzie się duży nacisk na rozwój regionów i współpracę pomiędzy nimi, gdyż jest to naturalna forma interakcji międzyludzkich. W trakcie tych interakcji jednostka poznaje warunki życia, kulturę wartości panujące w innym regionie, kształtuje więc poczucie zrozumienia innych kultur. Powoduje to otwartość jednostki, gotowość do korzystania nie tylko z dóbr własnej kultury funkcjonującej we własnym regionie, lecz także do przejmowania pozytywnych wzorów sąsiednich kultur. Edukacja regionalna powinna więc dbać o podkreślanie znaczenia wartości tradycyjnych w danej kulturze, funkcjonujących w obrębie danego regionu, lecz nie powinna zamykać możliwości rozwoju rozumianej jako czerpanie z innych kultur. Pana droga do budowania i realizacji indywidualnego wizerunku idealnego .
Indywidualny wizerunek idealny to widzenie samego siebie uwzględniające zdolności postrzegania człowieka teraz i w przyszłości. Jest to swoisty osobisty ideał, który wraz z doświadczeniem i wiedzą tworzy każda jednostka.
Proszę scharakteryzować osobowotwórczy charakter mechanizmu kontroli społecznej. Kontrola społeczna to system reakcji powszechnych i ujednoliconych, akceptujących lub dezaprobujących czyjeś zachowanie. Celem socjalizacji jest ukształtowanie osobowości członka danej grupy. Osobowotwórczy wpływ kontroli społecznej przejawia się w zachowaniu jednostki, która stara się kontrolować siebie ze względu na akceptację swojej osoby przez grupę. Mechanizm kontroli oddziałuje poprzez kodeksy, regulaminy, sądy, działanie opinii publicznej, nacisk grupowy.

(…)

… wyodrębnioną strukturę „ja” przyczynia się do realizacji strategii życiowych.
Jakie i na postawie jakich kryteriów można wyodrębnić fazy wychowania?
Kryterium wyróżniania faz wychowania to proces upodmiatawiania się przedmiotu wychowania (nabierania podmiotowości przez wychowanka w toku interakcji). Wyróżniamy następujące fazy:
manipulacji - uczenie się jednostki jednoznacznych, często jedynych dopuszczalnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz