Wulgata

note /search

Prehistoria, protohistoria, historia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

. Niektóre jednak księgi są w języku aramejskim. Nazwa księgi : Bereszit (Na początku, w łacińskiej Wulgacie...

Sobór Trydencki - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

, sobory) - łacińska wulgata - zdefiniowanie sakramentów - rezydencja duchowieństwa  w 1548 przeniesiono...

Analiza utworu - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

od reguł gramatycznych. W „Kronice polskiej” można znaleźć frazeologię z „Wulgaty”, Salustiusza oraz aluzje...

Księga Estery - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Księga Estery W niektórych odpisach łacińskiej Wulgaty występuje jako Księga Aswerusa (od króla...

Czas w kulturze - pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

różnych tłumaczeń Biblii 383 - św. Hieronim rozpoczyna pracę nad przekładem na łacinę ; Wulgata (od łac...

Wykład - Odrodzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

, ogłoszono brewiarz, mszał rzymski unifikujący liturgię, ogłoszono Wulgatę jako obowiązujący przekład...