Współczynnik dyfuzji - strona 4

Natężenie fotosyntezy a czynniki zewnętrzne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

- współczynnik dyfuzji między CO2 a H2O Punkt kompensacyjny stężenia CO2 - określa stężenie, w którym asymilacja...

Opory przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

i odpowiedniego dla danych warunków współczynnika dyfuzji D. Gazy: D wzrasta z wzrostem T i spadkiem ciśnienia...

Zatrucia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

K - współczynnik dyfuzji (zależny od właściwości fizycznych substancji) C2 - C1 - gradient stężeń...

Podstawy chłodnictwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2128

-współczynnik dyfuzji -wilgotność materiału -odpowiednia wytrzymałość ba ściskanie pęcznienie i odkształcenia...

Obróbka cieplna - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

, gdy siła napędowa przemiany jest duŜa, a współczynnik dyfuzji mały. 8.co to odpuszczanie? zabiegiem...

Bezpieczeństwo sanitarne opakowań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Hieronim Kubera
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

ruchliwości substancji, która może migrować z tworzywa do żywności, współczynnik dyfuzji substancji migrującej...

Wzór barometryczny- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

- współczynnik dyfuzji  m2   s    „ - ” – przenoszenie masy zachodzi w kierunku mniejszej gęstości...