Wskaźnik zatrudnienia - strona 2

note /search

PINOP 24b - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości...

Otoczenie zarządzania zasobami

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

i 25 - 34 lat (razem 60% ogółu bezrobotnych). Spada wskaźnik zatrudnienia, czyli zwiększa się liczba...

Zakład pracy chronionej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynosić: co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu...