Wsierdzie - strona 7

Makrolidy i inne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

, gdy nie ma leków alternatywnych; • ostre zapalenie płuc (Klebsiella); • zapalenie wsierdzia spowodowane bakteriami...

Mikrobiologia opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1834

weneryczny Zapalenie wsierdzia Zapalenie wyrostka robaczkowego Żółta gorączka Żółtaczka Cechy drobnoustrojów...

Udar mózgu - czynniki i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

, takie jak- kardiomiopatia przerostowa, śluzak przedsionka zapalenie wsierdzia, przetrwały otwór owalny, sztuczna...

Uzależnienia-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533

skóry, posocznica, zapalenie wsierdzia, wirusowe zapalenia wątroby, zakażenie HIV • psychiczne...

Trzewia układ nerwowy

Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

99. Budowa ogólna jamy ustnej Jama ustna dzieli siê na przedsionek i jamê ustn¹ w³aœciw¹. Wejœcie do przedsionka stanowi szpara ust, ku ty³owi przed³u¿a siê w cieœñ gardzieli, która ³¹czy jamê ustn¹ w³aœciw¹ z gard³em. Przedsionek jamy ustnej to szczelina w kszta³cie podkowy, od przodu ograniczona w...

Układ krążenia, moczowy, kostny - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska
 • Anatomia kliniczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3878

wyściela wsierdzie Kształt serca - spłaszczony stożek, podstawa ku górze i na prawo, koniuszek ku dołowi...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3241

się zazwyczaj odkładaniem mas amyloidu pod wsierdziem. Utrudniony jest efektywny skurcz komór. Najbardziej...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5264

SERCE: zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca wsierdzie - warstwa wewnętrzna (tk...