Ochrona zdrowia zwierząt - ćwiczenia: sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona zdrowia zwierząt - ćwiczenia: sprawozdanie - strona 1 Ochrona zdrowia zwierząt - ćwiczenia: sprawozdanie - strona 2 Ochrona zdrowia zwierząt - ćwiczenia: sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona zdrowia zwierząt ĆWICZENIA Ćw. 1 Zdrowie zwierząt   stan względnej równowagi wewnętrznej, kiedy cały organizm dostosowuje się do działających czynników  środowiska, a wszystkie narządy harmonijnie i najsprawniej funkcjonują. Człowiek (WHO)  Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i  społecznego dobrostanu. Dlaczego zdrowie jest tak ważne?  Zdrowie ludzi (zoonozy, pozostałości antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego)  Dobrostan zwierząt  Opłacalność produkcji  możliwość wykorzystania potencjału genetycznego  Znaczenie w eksporcie  Większa motywacja do pracy Ochrona prawna  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69,  poz. 625 z późn. zm)  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr  130, poz. 1087. Bioasekuracja -  (biosecurity), który w oznacza bezpieczeństwo dla istot żywych.  Bioasekuracja ferm zwierzęcych   dotyczy działań zmierzających do ochrony stada przed  czynnikami chorobotwórczymi, a w przypadku   wystąpienia chorób do ich likwidacji.  Bioasekuracja   dotyczy:  obrotu zwierzętami,  lokalizacji ferm,  zabezpieczenia systemu „czarno-białego”,  higiena technologii (sanityzacja, dezynfekcja). Zadania bioasekuracji obejmują:  lokalizację fermy,  budynki i warunki mikroklimatyczne,  higienę technologii i personelu,  zabezpieczenie systemu czarno-białego,  stosowanie kwarantanny,  kontrolę wizyt na fermie,  kontrolę obecności zwierząt nieporządanych,  kontrolę programu szczepień i zabiegów,  utylizację zwierząt padłych,  nadzór w obrocie zwierzętami.    Wektory szerzenia się chorób:  Statyczne  Ruchome  Żywienio we   budynki,  ich  wyposaże nie oraz  otoczenie  zwierzęta ,  zwierzęta  domowe,  ludzie,   pasza i  woda  , odchody  gryzonie,  owady,  środki  transport u,  powietrze  itp.   Możliwe kategorie statusu zdrowotnego świń:  świnie – Germ free – akseniczne – absolutnie wolne od jakichkolwiek zarazków  świnie gnotobiotyczne – zakażone tylko znanymi, określonymi drobnoustrojami   Pierwotny system SPF:  program kontroli zdrowia uwzględniający brak specyficznych zarazków chorobotwórczych w organizmie świń   Wtórny system SPF:  oparty na zwierzętach uzyskanych z pierwotnego systemu SPF

(…)

… dni) np. rumień wędrujący i chłoniak limfatyczny skóry
b) rozsianą - (1 – 4 miesiące) rumień rozsiany, ostre boleriozowe zapalenie stawów, ostre zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych i mózgu (15%), zapalenie korzeni nerwowych, ostre zapalenie serca (do 10%), zapalenie siatkówki
- postać późną – 4-12 miesięcy po ugryzieniu, najczęściej objawiająca się zanikowym zapaleniem skóry, przewlekłym
zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu, neuropatią obwodową, przewlekłym zapaleniem stawów.
Objawy infekcji przewlekłej :
grozi niedowład, zaburzenia pamięci, czucia i zapalenie skóry, różnego rodzaju bóle (m. in. żołądka, stawów, mięśni, klatki
piersiowej i inne)
//Etap infekcji przewlekłej :
niedowład,
 porażenie nerwów obwodowych,
zaburzenia czucia, psychiczne, pamięci,
zanikowe zapalenie skóry,
bóle…
…, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa.
Artykuł 3 - Podstawowe zasady dobrobytu zwierząt
Artykuł 4 – Utrzymywanie

 Prawo łowieckie
Zabrania się chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta
gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów.

 Zwierzęta doświadczalne – zwierzęta przeznaczone do wykorzystania lub wykorzystywane do doświadczeń…

Zgłaszanie chorób zakaźnych.

 Zakaz stosowania związków o działaniu: hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym. Zabrania się:
Podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz
zwierzętom akwakultury, bez zezwolenia lekarza weterynarii:

substancji o działaniu tyreostatycznym,

stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów…
… te podawano w celach leczniczych
 Umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich lub akwakultury utrzymywanych przez
człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione oraz
przetworzonych produktów pochodzących od tych zwierząt.
 Wprowadzania na rynek mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących…
… i biologiczne ; nosicielstwo i siewstwo zarazków
Zoonozy występujące najczęściej w Europie :
- bąblowica ;
- gorączka Q ;
- borelioza ;
- gruźlica ;
- choroba ptasia ;
- jersinioza ;
- dermatomikozy ;
- kampylobakterioza ;
- glistnica ;
- KZM
- kolibakteriozy ;
- świerzb
- leptosporioza ;
- tasiemczyce
- litserioza ;
- wścieklizna
- salmonelozy ;
- tularemia
- włośnica ;
- toksoplazmoza
//Strategie zwalczania…
…)
- zoonozy bezpośrednie : przenoszone przez kontakt bezpośredni (zwierzęta chore, człowiek), poprzez wydaliny,
wydzieliny, narządy chorych zwierząt (brak cyklu rozwojowego patogena); wścieklizna, bruceloza
- metazoonozy: wektory mechaniczne i biologiczne;
-saprozoonozy: przenoszone drogą pokarmową (Salmoneloza), również o etiologii środowiskowej (glistnica,
grzybica, świerzb);
-cyklozoonozy: żywiciel…
… papuzia; wąglik; wścieklizna; zapalenie opon
mózgowych bakteryjne i wirusowe; żółtaczka zakaźna krętkowa i krętkowice; zatrucie jadem kiełbasianym
//Zoonozy podlegające przymusowemu leczeniu:
- bruceloza ;
- grzybica drobnozarodnikowa;
-grzybica woszczynowa i strzygąca; - tasiemczyce ;
- świerzb
- tularemia
SALMONELOZA – najczęstsza w Polsce, rocznie koło kilkunastu tysięcy przypadków zachorowań…
…)
- kontakt bezpośredni i pośredni|
U zwierząt przebiega najczęściej w postaci utajonej z wieloletnim nosicielstwem. Objawy takie jak ronienia,
przedwczesne porody, zapalenia macicy, niepłodność.
Rezerwuarem jest ponad 30 gatunków kleszczy, przekazujących transowarialnie zarazki z pokolenia na pokolenie.
Raz zakażony pajęczak staje się nosicielem przez całe życie.
Zagrożenia dla ludzi:
Podstawowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz