Wsierdzie - strona 4

Antybiotyki (5)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

- Haemophilus influenzae i inne Gram(-) zapalenie wsierdzia zakażenia dróg moczowych - gentamycyna, tobramycyna...

Beta lektamy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

i stawów, dróg żółciowych, zapalenie wsierdzia oraz profilaktycznie w położnictwie, ginekologii i chirurgii...

Choroby przenoszone droga plciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

płciowego, a także do dalszych ciężkich powikłań, takich jak zapalenie wsierdzia, stawów i bezpłodność...

Pytania na egzamin - Termoregulacja

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Fizjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

się pod wsierdziem . Nazywane sa wezlami komorowego układu przewodzacego. Włokna Purkiniego, węzły zatokowo...

Niewydolność krążeniowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

wsierdzia lub układu przewodzącego, Choroby nasierdziowych tętnic wieńcowych. Chyba, że istnieje przewlekła...

Ortopedia i traumatologia

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2576

- zmiana wyglądu sylwetki - przebarwienie wsierdzia - leczenie objawowe ZESPÓL MARFANA - choroba genetyczna...