Wpływ wychowawczy - strona 2

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3640

administrowania i techniczno procesowe: Zasady kultury administrowania: 9. Wpływu wychowawczego na obywateli 10...

Pedagogika pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3738

ludzka, jej różnorodne uwarunkowania, jej wpływ wychowawczy na jednostkę (…)”. Według Z. Wiatrowskiego...

Psych wychowawcza 1, 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

powinien wywierać wpływ wychowawczy. Treści powinny być skierowane na wywieranie wpływu wychowawczego. Prof...

Henryk Wernic - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470

, ten nie wywoła żadnego wpływu wychowawczego”. Zasadniczym celem wychowania według autora jest rozbudzenie...

John Dewey - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

wpływ wychowawczy, w związku z czym tą rolę przejmuje szkoła. (szkoła miała sprzyjać rozwojowi...

Autorytet i autorytety

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

systematycznego wpływu wychowawczego. Autorytet nakazujący przejawia się w następujących zachowaniach : - stosuje...