Autorytet i autorytety

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorytet i autorytety - strona 1

Fragment notatki:

AUTORYTET W PROCESIE WYCHOWANNIA Autorytet - pojmowany jest jako stan danej osoby w relacji między dwoma lub więcej osobami, charakteryzujące się możliwością wpływu na przekonania, oceny, decyzje i zachowania partnerów.
W wychowaniu autorytetu jest zawsze osobowy , co oznacza, że tym, który wpływa w procesie wychowania jest człowiek . Dlatego autorytet identyfikuje się z : rodzicami, nauczycielami i nie zaś z terminami anonimowymi. TYPY AUTORYTETU I ICH WPŁYW NA WYCHOWANIE Autorytet odnosi się zawsze do stosunku międzyosobowego, w którym jedna osoba uznaje wyższość drugiej. Pomiędzy stosunkiem wyższość-niższość mogą istnieć jednak zasadnicze różniące się układy. O ich różnorodności decydują dwa podstawowe czynniki : - tzw. styl wychowania - osobowość wychowawcy K1 (tzw. styl wychowania) - Zakres swobody i przymusu w relacja między wychowawcą a wychowankiem stanowi pierwsze kryterium trzech podstawowych typów autorytetu. Są to : - autorytet nakazujący - autorytet liberalny - autorytet demokratyczny K2 (osobowość wychowawcy) - poziom osobowego funkcjonowania obu podmiotów interakcji, a zwłaszcza wychowawcy. Indywidualne cechy osobowe wychowawcy, stanowią kryterium, na podstawie którego wyróżnia się jeszcze
- autorytet urzędowy - autorytet wzorów osobowych AUTORYTET NAKAZUJĄCY Wychowawca, jako autorytet nakazujący, w świadomych i celowych oddziaływaniach wyklucza jakąkolwiek swobodę w wychowaniu. Ustala ona zasady postępowania w formie nakazów i zakazów w najdrobniejszych szczegółach, a stosując kary zmusza wychowanka do ich przestrzegania. Wychowanie autorytatywne stawia przede wszystkim na wychowawcę. Styl autokratyczny zakłada, że tylko szczegółowy regulamin jest w stanie nakłonić wychowanka do poszanowania i wykonywania prawa, oraz, że niepodważalna siła skuteczności wychowawczej wpływa z ograniczonej syntezy nakładających się na siebie poszczególnych oddziaływań wychowawczych. Dlatego w wychowaniu autorytatywnym podkreśla się ogromne znaczenie systematycznego wpływu wychowawczego.
Autorytet nakazujący przejawia się w następujących zachowaniach : - stosuje władczy ton, a czasem nawet używa obelżywych słów - rozkazuje - jest krzykliwy - brak mu wyrozumiałości - nie ma zrozumienia dla potrzeb i problemów wychowanka - miejsce wyrozumiałości zajmuje w nim niecierpliwość, gniew, wysokie wymagania, narzucanie swojej woli, zaznaczanie oraz stosowanie siły i mocy - towarzyszy najczęściej chłód emocjonalny Autorytet nakazujące może przyjąć dwie różne formy :

(…)


Przeciwieństwem autorytetu nakazującego jest autorytet liberalny.
AUTORYTET LIBERALNY - Wywodzi się naturalistycznej teorii wychowania.
- Zakłada on tak dużą tolerancję i pobłażliwość w stosunkach z wychowankiem, że nie pozwala na jakąkolwiek negatywną reakcję w odniesieniu do jego zachowań i nie dopuszcza stawiania dziecku wymagań w zakresie wypełnianych przez nie obowiązków domowych lub szkolnych.
- Pozwala…
… do rozwoju własnej osobowości - cieszy się uznaniem otoczenia. 3. Poszukiwanie wzorów osobowych wiąże się więc przede wszystkim z potrzebami wewnętrznymi wychowanków. Należą do nich obok potrzeby uznania : pasja poznawania świata i siebie samego, szukanie sensu życia i potrzeby aktywności. POZYTYWY WYCHOWAWCZE :
- Autorytet wzorów osobowych ze względu na tkwiące w nim możliwości, uważany…
… dziecka, ale także na rezultaty, które pragnie osiągnąć, stara się kierować jego zachowaniem w sposób racjonalny. Zachęca :
- do nieustannej wymiany myśli, czyniąc dziecko uczestnikiem rozumowania, które stanowi podstawę jego „polityki” wychowawcze.
- szanując wolną wolę wychowanka, dostrzega również wartość zdyscyplinowania. Każe szanować swoje opinie, ale akceptuje również zainteresowania indywidualne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz