Resocjalizacja - wychowanie, opieka i terapia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Resocjalizacja - wychowanie, opieka i terapia. - strona 1 Resocjalizacja - wychowanie, opieka i terapia. - strona 2

Fragment notatki:

RESOCJALIZACJA= WYCHOWANIE + OPPIEKA + TERAPIA Metody oddziaływania resocjalizującego (Czapów): - Metody stymulowania aktywności wychowanka będącej źródłem resocjalizacji (nadawanie 2komunikatów, kontrolowanie, sugerowanie, ocenianie, przedstawianie wzorów, przekonywanie itp.)
- Metody wzmacniania doświadczeń będących efektem uczenia się, czyli nabywanie nowych umiejętności w rozmaitych sytuacjach wychowawczych (organizowanie doświadczeń wychowanków, oddziaływania dyscyplinujące, wykorzystywanie wpływu osobistego). WPŁYW OSOBISY - stosunek wychowawczy jaki występuje w pewnych sytuacjach wychowawczych. SYTUACJA WYCHOWAWCZA - każda taka st6yczność wychowanka z innymi osobami, która jest zorganizowana, inspirowana lub tylko aprobowana i kontrolowana, przez wychowawcę i która wyzwala konstruktywną aktywność wychowanka. Stosunek wychowawczy może mieć charakter: Zewnętrzny - gdy wychowanek postrzega kontakty z wychowawcą wyłącznie jako sposób uniknięcia kary albo zdobycia ubocznej nagrody , zachowanie wychowawcy (opinie, rady) nie mają dla podopiecznego wartości nagradzającej, Wewnętrzny - gdy zachowanie wychowawcy ma dla podopiecznego wartości nagradzającej (autorytet).
Metody oparte na wpływie osobistym wychowawcy na wychowanka: - przykład własny, - doradzanie wychowawcy, skuteczne doradzanie wymaga istnienia wewnętrznego zwiuiązku między wychowawcą a wychowankiem,
istotnym czynnikiem tej metody jest stworzenie przez wychowawcę odpowiednich sytuacji, w których wychowanek będzie oczekiwał od niego rad,
integralnym elementem doradzania jest korygowanie zachowań wychowanka. - przekonywanie rozkazywanie - rozkaz wyraża żadanie pozbawione jakiejkolwiek argumentacji, rozkazując wymaga się wykonania zlecenia, bez względu na zdanie, stosunek czy opinię wychowawcy,
przekonywanie - zawiera nie tylko żądanie, ale też argumentację (wymagany jest zewnętrzny stosunek wychowawczy). Typy argumentacji: racjonalna - odwołuje się do rozumowej sfery przekonywanej jednostki do jej logicznego myślenia, przynosi lepsze rezultaty w stosunku do uprzedzonych i nie nastawionych negatywnie, emocjonalna - oddziałuje na uczucia wychowanka budząc np. niechęć lub lęk i odstraszając w ten sposób podopiecznego od zajęcia innego stanowiska niż przedstawione, wywołuje największe zmiany przekonań u osób uprzedzonych lub nastawionych negatywnie, jednostronna - obejmuje tylko argumenty „za” danym poglądem; przynosi najlepsze rezultaty w stosunku do osób nastawionych pozytywnie. Dwustronna - zawiera argumenty „za” i „przeciw” jakiejś tezie, skuteczniejsza w zastosowaniu do osób bardziej wykształconych i negatywnie nastawionych do przedstawionych poglądów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz