Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

note /search

Metody - zagadnienia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Czynniki decydujące o rezultacie przekonywania : - cechy wychowawcy, - cechy wychowanka, - rodzaj sytuacji. Oddziaływanie sytuacyjne polega na: - wprowadzeniu zmian do istniejących sytuacji tak, aby ich wpływ na wychowanka był zgodny z życzeniami wychowawcy, - utrzymaniu tych elementów sytuacji, kt...

Zasady postępowania w pedagogice resocjalizacyjnej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2898

Zasady postępowania w pedagogice resocjalizacyjnej (Lipkowski) - akceptacji, - pomocy, - Indywidualizacji, - systematyczności (działania całego zespołu pedagogicznego jak i nasze indywidualne), - kształtowania perspektyw (najpierw pokazuje się umiejętność zrobienia czegoś małego, później przechodzi...

Resocjalizacja - wychowanie, opieka i terapia.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2443

RESOCJALIZACJA= WYCHOWANIE + OPPIEKA + TERAPIA Metody oddziaływania resocjalizującego (Czapów): - Metody stymulowania aktywności wychowanka będącej źródłem resocjalizacji (nadawanie 2komunikatów, kontrolowanie, sugerowanie, ocenianie, przed...