Metody - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody - zagadnienia - strona 1 Metody - zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki decydujące o rezultacie przekonywania : - cechy wychowawcy, - cechy wychowanka, - rodzaj sytuacji. Oddziaływanie sytuacyjne polega na: - wprowadzeniu zmian do istniejących sytuacji tak, aby ich wpływ na wychowanka był zgodny z życzeniami wychowawcy, - utrzymaniu tych elementów sytuacji, które wywierają oczekiwany wpływ ba wychowanka, - wprowadzaniu i utrzymywaniu takich zmian sytuacji, które eliminują niepożądany wpływ na wychowanka.
Metody Wychowawca powinien posiadać zdolności manipulowania sytuacjami w taki sposób, aby miały one resocjalizujący wpływ na młodzież. Rodzaje oddziaływań: Metoda organizowania doświadczeń - główne zasady: Ustalenie negatywnych i pozytywnych zachowań podopiecznego,
Ustalenie aktualnych potrzeb podopiecznego,
Opracowanie zasad i norm,
Dopilnowanie, aby zasady były przestrzegane przez wszystkich. Nagradzanie i karanie wychowanków: Dane sytuacja kojarzą się wychowankowi z uzyskaniem nagrody lub kary,
Aby zastosować tę metodę należy znać aktualne potrzeby i dążenie wychowanka,
Metoda ta jest etapem pomocniczym w procesie resocjalizacji młodzieży,
Nagrody: pochwała (indywidualna lub na forum grupy), zwolnienie z obowiązków, list pochwalny do rodziców. Uświadamianie skutków zachowań: Środkiem uświadamiania jest sytuacja,
Ważną rolę odgrywa doświadczenie,
Odwoływanie się do tych potrzeb, których deprywację aktualnie odczuwa jednostka. Trening: Stwarzanie takich sytuacji i warunków egzystencji, w których powtarzać się będą te zachowania, które chcemy utrwalić.
2 rodzaje sytuacji:
Sytuacje naturalne
Sytuacje sztuczne: - trening autogenny (jednostka sama wykonuje trening), - trening interpersonalny, - psychodrama i socjodrama 3 rodzaje teatroterapii: Drama - stanowi metodę pomocniczą w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistną metodę kształcenia osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, uczenia aktywnej twórczości, kształcenie umiejętności współpracy. Psychodrama - spontaniczne przedstawienie sceniczne, które pozwala na uwidocznienie i ponowne przeżycie konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych w ramach terapeutycznych. Psychodrama odnosi się do tego, co dzieje się w ludziach, ilustruje konflikty intrapersonalne. Uczestnicy muszą mówić o sobie i swoich odczuciach. Wnika głęboko w przeszłość jednostki. Terapia poprzez sztuki teatralne .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz