Wotum zaufania - strona 2

Skrócenie kadencji - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

rządu - w razie niezdolności Sejmu do wyrażenia wotum zaufania rządowi powołanemu przez prezydenta, lun...

Centralne organy administracji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania w ciągi 14 dni od dnia powołania...

Votum nieufności

Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

przyjmuje zatem tylko tę formę wotum zaufania, mającą konstruktywny charakter - rozpad jednej większości...

Funkcjonowanie wymiaru systemu politycznego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

i mechanizmów działania (np. wprowadzenie do Konstytucji RP konstruktywnego wotum zaufania - wskazanie nowego...