Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia  - strona 1 Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia  - strona 2

Fragment notatki:

kompetencje prezesa RM Prezes RM przewodniczy i reprezentuje RM, jest jej członkiem, ale jednocześnie jest jednoosobowym organem administracji rządowej, organem naczelnym
proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian udzielanie kontrasygnaty prezydent owi może zwrócić się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania może złożyć rezygnację kieruje i nadzoruje pracami terenowej administracji rządowej ( szczególnie wojewody) powołuje i odwołuje wojewodów ( na wniosek ministra właściwego do spraw administracji) i wicewojewodów ( na wniosek wojewody) Zwierzchnictwo nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej - zwierzchnik służbowy pracowników administracji rządowej i zwierzchnik korpusu służby cywilnej Sprawuje nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego - nadzór legalności działalności Nadzór nad niektórymi organami centralnymi Funkcje prawodawcze Wydaje zarządzenia i rozporządzenia Wydaje Dziennik Ustaw i Monitor Polski W drodze rozporządzenia wydaje zasady techniki prawodawczej po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej Władza organizacyjna : określa szczegółowo zakres działania każdego ministra ( co do ministrów resortowych jest związany postanowieniami ustawy) wpływ na obsadę kierowniczego personelu w ministerstwach - powołuje i odwołuje sekretarzy stanu ( zwyczajowo na wniosek ministrów) powołuje wielu kierowników urzędów centralnych powołuje pełnomocników rządu powołuje szefa Kancelarii Prezesa RM w wykonywaniu polityki rządu może wydawać nadzorowanym przez niego organom wiążące wytyczne i polecenia kreuje ministrów bez teki i zakres ich działania może żądać informacji. Sprawozdań, dokumentów od ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów przekazuje sprawę należącą do właściwości więcej niż 1 ministra wybranemu przez siebie ministrowi Organizowanie prac rządowych kieruje pracami RM, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu prawo żądania informacji, sprawozdań, dokumentów rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między członkami RM wyznaczanie zastępstwa nieobecnego ministra zwołuje posiedzenia RM ustala ich porządek, przewodniczy zaprasza na posiedzenia osoby niebędące członkami RM zarządza przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz