Relacje wojewody z Prezesem RM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje wojewody z Prezesem RM - strona 1

Fragment notatki:

relacje wojewody z Prezesem RM powołuje i odwołuje wojewodę na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wojewoda jest bezpośrednio podporządkowany mu kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie polecenia i wytyczne, żądając przekazania sprawozdań z działalności wojewody oraz dokonując oceny jego pracy sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką RM ( a właściwy minister rzetelność, legalność, gospodarność) w trybie nadzoru uchyla akty prawa miejscowego wydawane przez wojewodę i organy administracji niezespolonej jeżeli są niezgodne z aktami wyższego rzędu, może je uchylić z powodu niezgodności z polityką RM lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności rozstrzyga spory między wojewodami, między nim a członkiem RM i między centralnym organem administracji wydaje rozporządzeniem instrukcję kancelaryjną w której określa sposób wykonywania czynności kancelaryjnych przez wojewodę wraz z przyjęciem dymisji Prezesa, wojewodowie i wicewojewodowie są obowiązani do złożenia dymisji, które rozpatrzy w ciągu 3 miesięcy od powołania rządu nowy premier Prezes może upoważnić ministra właściwego ds. administracji publicznej do wykonywania ww. oprócz powołania/ odwołania i rozstrzygania sporów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz