Wolna energia

Enzymy - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1540

(spadek energii) Wolna energia (G) - opisuję potencjalną energię (zmiana w reakcji z enzymem) Np...

Wstęp do biochemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

maleje C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O ∆G = ∆H - T∆S G: wolna energia H: entalpia (opisuje ilość i rodzaj...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4473

, żwir, gaz - mogą być również przedmiotem stosunku prawnego, ale nie w stanie wolnym energia elektryczna...

Metabolizm biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekostemów wodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

się wolna energia. Wysoka różnica potencjałów redoks to j l[ napięta sprężyna, gotowa do wykonania pracy...

INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1624

: - zmiana potencjału (wolnej energii Gibbs'a) - uniwersalna stała gazowa - temperatura bezwzględna - stała...