Wojewódzki dziennik urzędowy - strona 13

Źródła prawa i ich klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. Podział źródeł prawa administracyjnego Kryterium: pozycja organu stanowiącego...

Ogólne cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

w życie aktów prawa miejscowego jest opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, niekiedy...

Wybory do rady gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

mają być przeprowadzone. Zarządzenie wojewody nt. liczby radnych wybieranych rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku...

Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. Podział źródeł prawa administracyjnego Kryterium: pozycja organu stanowiącego...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2128

organu. Publikowane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych prowadzonych przez wojewodę. Akty prawa...

Podział terytorialny - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W statucie określa się nazwy: -wydziałów oraz innych komórek...