Wodzostwo - strona 3

CZeka, NEP, faszyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

kultury i dokonał niebywałego poniżenia prawa. Kult państwa łączył się z zasadą wodzostwa; wódz (wł. duce...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

. Centralizm w obrębie partii tzn. powierza podejmowania decyzji jednej osobie, zasada przywództwa, wodzostwa...

Sens ideowy pojęcia faszyzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

„Mussolini ma zawsze rację” stała się osnową faszystowskiego dogmatu. Idea „wodzostwa” zgodnie z którą...

Doktryny- zagadnienie faszyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

wodzostwa. Charyzmatyczny wódz, który "ma zawsze rację", jak głosiły włoskie plakaty na cześć Benito...

Reżimy Faszystowskie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

kształtuje się w pełni tylko w ramach narodu - "własnej rasy" . wodzostwo, czyli ślepe posłuszeństwo...

Totalitaryzm - doktryny polityczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1974

i antyliberalne zasada wodzostwa jedna słuszna dopuszczalna przez partię ideologia terror i inwigilacja obywateli...

Teoria polityki - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1288

konsensualn Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są autokratyzm (w szczególności zasada wodzostwa...

Totalitaryzmy i Autorytaryzmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

go charyzma i duży autorytet, głównie wśród żołnierzy. W państwach totalitarnych obowiązywała zasada wodzostwa...