Wody zaskórne

Podział wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

w strefie aeracji, jako woda wolna, są to wody warstwowe; wody zaskórne - występują w strefie saturacji...

Wody wolne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

zamarza. Wody zaskórne stanowią często zbiorniki wód stojących, zasilanych w większości przez opady...

Podział wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

aeracji, jako woda wolna, są to wody warstwowe), wody zaskórne (występują w strefie saturacji, są to wody...

Wody strefy aeracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej...

Wody podziemne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

, wówczas woda taka nazywa się wodą zaskórną. Poziom wód gruntowych nie jest stały, lecz podlega wahaniom...

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krzysztof Loska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3577

te posiadają różną gęstość przez co się nie mieszają. Skład wód podziemnych zależy od: Głębokości - wody...

Budownictwo z technologią

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

występowania warstw geotechnicznych, poziom wody gruntowej, przewidywane jego zmiany oraz występowanie wód...