Wody wgłębne - strona 2

Zasoby wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

gruntowe oddzielone od powierzchni strefą aeracji zasilane opadami i wodami powierzchniowymi. wody wgłębne...

Zlewnia i dorzecze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2555

swobodne) mające - podobnie jak wody glebowe - duże znaczenie dla zasilania odpływu powierzchniowego. wody...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

wody gruntowe wody wgłębne wody głębinowe STAN FIZYCZNY RODZAJE wody związane wody wolne wody porowe...

Wody wolne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

jest zwierciadłem wody gruntowej. Stany zwierciadła uzależnione są od opadow atmosferycznych. - woda wgłębna...

Wykład - Wody podziemne

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

wód podziemnych: - wody gruntowe - znajdują się w ciągłym ruchu - wody wgłębne - podziemne naporowe...

Odżelaziania wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

jest proces koagulacji. Napowietrzanie i filtrowanie-do uzdatniania wód wgłębnych, nie zawier tlenu a głównie...

Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

(pory roku suche i z opadami) i w wieloleciu (związane z aktywnością słoneczną) Wody wgłębne...