Odżelazianie wody - wykład - Napowietrzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odżelazianie wody - wykład - Napowietrzanie - strona 1 Odżelazianie wody - wykład - Napowietrzanie - strona 2

Fragment notatki:

OD ŻELAZIANIE WODY      Zwi ązki żelaza w wodzie pochodzić mogą z różnych źródeł: z gruntu, z  zanieczyszcze ń ściekami, z korozji żelaznych zbiorników i przewodów.  Wody  żelaziste mają szereg ujemnych cech: nieprzyjemny, specyficzny  zapach i  żelazisty smak, skłonność do osadzania szlamów w rurociągach,  grzejnikach, wyparkach, pozostawianie plam na pranych  tkaninach, pokrywanie  żółtymi plamami porcelany i szkła, ujemny wpływ  na jako ść produktów spożywczych i wyrobów przemysłowych. Woda do  picia nie powinna zawiera ć więcej niż około 0,3 mg/l, powyżej 0,5 mg/l  jest dawk ą zabójczą dla roślin a 1mg/l dla ryb. Wody żelaziste sprzyjają  rozwojowi bakterii  żelazistych w instalacjach gdzie wytwarzają rdzę  g ąbczastą lub nitkowatą - co powoduje zatykanie przewodów, zawartość  żelaza w wodzie sprzyja rozwojowi roślin wodnych np. alg. Woda w  Wi śle zawiera 8mg/l żelaza zaś dopuszczalne zawartości Fe do picia -  max 0,3mg/l, do produkcji pigmentów poniżej 0,001mg/l, zaś do  produkcji papierów wartościowych jeszcze mniej.    Od żelazianie wody  można realizować na drodze:  - napowietrzania (aeracja) i filtrowania  - napowietrzania, nawapniania i filtrowania  - koagulacji.  O wyborze metody decyduj ą: pochodzenie wody, skład fizycznochemiczny  wód naturalnych, ilość i rodzaj występujących związków Fe.      Napowietrzanie i filtrowanie. Od żelaziacze otwarte  T ę metodę stosuje się do wód wgłębnych, nie zawierających tlenu.  Fe(HCO3)2 + 2 H2O  T Fe(OH)2 + 2H2O + 2 CO2  2 Fe(OH)2 +0,5 O2 + H2O  T 2 Fe(OH)3  Napowietrzanie wykonuje si ę przez rozdeszczowienie, rozpylanie za  pomoc ą dysz, wtłaczanie powietrza pod ciśnieniem do wody, ściekanie  cienkich warstw wody po materia łach porowatych.    Od żelaziacze zamknięte (ciśnieniowe)  mogą być jednostopniowe (dla  zawarto ści Fe poniżej 2mg/l) lub dwustopniowe (gdy żelaza jest powyżej  2mg/l) , ich budowa przypomina filtry ci śnieniowe. Napowietrzanie i  filtrowanie odbywa si ę pod ciśnieniem.     Od żelaziacze jednostopniowe  składają się ze złoża filtracyjnego z  piasku kwarcowego o wysoko ści 1 - 1,5 m i uziarnieniu 0,8 - 1mm,  wydzielaj ący się CO2 wraz z powietrzem jest usuwany.    Od żelaziacze dwustopniowe  - w nich znajdują się dwie warstwy  wype łnienia: warstwa podtrzymująca i kontaktowa. Prędkość filtracji  waha si ę od 15 - 20 m/h. Ogólnie odżelazianie za pomocą  napowietrzania i filtrowania pozwala zmniejszy

(…)

ODŻELAZIANIE WODY
Związki żelaza w wodzie pochodzić mogą z różnych źródeł: z gruntu, z
zanieczyszczeń ściekami, z korozji żelaznych zbiorników i przewodów.
Wody żelaziste mają szereg ujemnych cech: nieprzyjemny, specyficzny
zapach i żelazisty smak, skłonność do osadzania szlamów w rurociągach,
grzejnikach, wyparkach, pozostawianie plam na pranych
tkaninach, pokrywanie żółtymi plamami porcelany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz