Wodomierz - strona 10

Projekt sieci wodociągowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 994

……………………………………………………………………….18 7.1.Obliczenie hydrauliczne przyłącza wodociągowego………………………………..18 7.2. Dobór wodomierza...

Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

  Rozporz ą dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć   budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip...

Nawodnienia deszczowniane-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2387

odwadniające • odpowietrzniki • wodomierze • zawory bezpieczeństwa • zbiorniki powietrza do łagodzenia uderzeń...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

-pomiarowych należą paromierze (do mierzenia ilości pary pobieranej z kotła), wodomierze, wagi do paliwa...

Zagadnienia-eksploatacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Egzamin dyplomowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

zamontowane są zawory, wodomierze czy urządzenia do uzdatniania wody (filtry, odżelaziacze). Moc pompy...