Wizygoci - strona 7

Państwo rzymskie - okres królewski

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Z. Filipiak
  • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1106

do Rawenny (łatwiejsza obrona) podboje plemion barbarzyńskich: Wizygoci- Galia, Pireneje; Wandalowie- płn...

Dominat - późno cesarstwo.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

) Zbiór wydany na polecenie króla Wizygotów Alaryka II w 506 r. L e x R o m a n a B u r g u n d i o n u m...

Historia administracji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5754

z prefektami pretorianów. W państwie Wizygotów utrzymał się rzymski podział na prowincje pod władzą wojewody...

Lizbona referat

  • Politechnika Opolska
  • dr hab. Roman Nowacki
  • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2275

na fundamentach poprzedniej budowli wzniesionej przez Wizygotów już w V wieku. Mimo silnych fortyfikacji nie oparł...