Wielkość mierzona - strona 10

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

wejściowej należy wykorzystać rezystancję o znanej wielkości. Mierząc napięcia, względem masy układu...

Analiza lądowa - Wykład 3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

laboratorium. B = Xi - T Xi - wartość mierzona T - wartość prawdziwa błąd- różnica wielkości mierzonej...

Aktualna i przyszła wartośc pieniądza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

, która jest powiększana w stosunku do stopy procentowej o pewną wielkość, mierzoną w procentach, z tytułu ryzyka...

Odwzorowania kartograficzne

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1820

należy obrać pewną jej wartość jako jednostka miary. W geodezji wielkościami mierzonymi są długości...

Niepewności pomiarowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Adam Józef Krzywaźnia
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

niepewności względnych wielkości Xk i Yj (6) 6.3. Niepewność iloczynu wielkości mierzonej i dokładnej liczby...

Multimetry cyfrowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab inż. prof. PŚK Józef Kuśmierz
 • Miernictwo cyfrowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3941

w wyniku pomiaru) Xr - wartość rzeczywista wielkości mierzonej (2) gdzie: - błąd bezwzględny Xr - wartość...