Wielki kryzys - strona 42

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3815

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Marketing - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 2597

przemysłowej, B - od I -szej wojny światowej, C - po okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, D - przed II...

Egzamin - orientacja produkcyjna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1834

przemysłowej, C - po okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, B - od I -szej wojny światowej, D - przed II...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

w gospodarkę); dopiero wybuch Wielkiego Kryzysu 1929-1933 zapoczątkował zmiany (New Deal prezydenta USA F.D...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 • Prawo socjalne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1981

tygodni) - obowiązek rejestracji w urzędzie pracy - trudności w czasie Wielkiego Kryzysu * o administracji...

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2016

- złoty. Powrót do waluty złotej nie trwał długo- do Wielkiego Kryzysu (1929-33r). Później wprowadzono...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...