Wiedza i Życie - strona 11

Filozofia - pojęcia - Ontologia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1981

.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma...

Rodzaje Pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 9702

do heteroseksualnych zabaw i wiedzy o życiu seksualnym ludzi dorosłych,  przecenia w wychowaniu rolę dynamiki...

OŚWIATA DOROSŁYCH

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3073

których wyróżniał się miesięcznik ,,Wiedza i życie”. Lecz najważniejszą sprawą w tym okresie jaka stanęła...

Podstawy pedagogiki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3808

temperament oraz jego rozwój ogólny, na który składa się zdobyta wiedza, doświadczenie, życie uczuciowe, cechy...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4004

W niniejszym dokumencie omówione zostały życiorysy i twórczość takich postaci jak: Jan Fryderyk Herbart, Maria Montesorri, Celestyn Freinet, Peter Petersen, Janusz Korczak, Helen Parkhurst, John Dewey, Georg Kerschensteiner, W. H. Kilpatric...

Teoria polityki - wykład

 • prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
 • Teoria polityki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

, które umożliwiają usystematyzowanie wiedzy o życiu społ., jego wyjaśnienie i przewidywanie przyszłości...

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona...

Historia Ustroju Polski XX w. - wykład

 • dr Olgierd Świętowit Grott
 • Historia Ustroju Polski XX w.
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

HISTORIA USTROJU POLSKI W XX W. Ustrój polityczny to: całokształt norm prawnych regulujących działalność władz państwowych; rzeczywisty układ sił politycznych w danym państwie. Prawo konstytucyjne - źródła: - konstytucja, ustawy konstytucyjne; - ustawy i inne akty prawne; - traktaty i umowy m...