Większość zwykła - strona 9

Komisja Europejska-geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945

w polityce pustego krzesła Francji, WPZiB, kwestiach podatkowych - większość zwykła więcej „za” niż „przeciw...

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

, większość zwykła, większość kwalifikowana) Lizbona zmieniła: częściej większość kwalifikowana ↓ podwójna...

Prawo Wyborcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1456

, ale wybory oparte są o zasadę większości zwykłej - względnej. Różne klauzule zaporowe mogą byś stosowane...

Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

głosowane w Ra­dzie, gdyż nie uzyskały konsensu w Komitecie. Rada UE podejmuje decyzje: większością zwykłą...

Wykład - prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

: - większością bezwzględną; jak nie, to po 14 dniach 2 tura (większość zwykła). Jak ktoś się wycofa, utraci prawo...

Wykład - Cele ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

decyduje większość kwalifikowana tj. 2\3 głosów; w pozostałych sprawach większość zwykła. Działa...