Większość bezwzględna - strona 17

System polityczny RP - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

śledcza (większością bezwzględną) Posłów – marszałek sejmu, większość bezwzględna przy obecności połowy...

Skrypt z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1701

dla tego, kto uzyska największą liczbę głosów-są 2 rodzaje: a) sys. większości bezwzględnej- kandydat lub lista...

System partyjny - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

większości bezwzględnej, warunkiem wyboru jest otrzymanie przez kandydata więcej niż połowy...

I Parlament Europejski i jego kompetencje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

kwalifikowaną większością głosów oraz PE większością bezwzględną głosów mogą uchwalić w trzecim czytaniu...

Wykład - prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

: - większością bezwzględną; jak nie, to po 14 dniach 2 tura (większość zwykła). Jak ktoś się wycofa, utraci prawo...

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

lub umorzenia postępowania, decyzję podejmuje Sejm w drodze uchwały, podjętej większością bezwzględną lub 3/5...