Wióry - strona 6

Transport morski

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

(ładownie zamknięte) o Do przewozu papierówki, wiórów i kloców Masowce kombinowane o Roporudomasowiec (OBO...

Techniki bioremediacji - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

, wiórami drzewnymi, kolbami kukurydzy, w celu zwiększenia pojemności powietrznej i poprawy właściwości...

Procesy produkcyjne cz.3a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

skrawana, 4- wiór, Vc- prędkość skrawania, ap- głębokość skrawania, α, γ- kąty ostrza noża: przyłożenia...

Wykład 5, planowanie przestrzenne, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

, do produkcji opakowań (np. wióry), a po brykietowaniu jako paliwo. „Bank informacji o odpadach” jest tworzony...

Gleby - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

poprzez: precypitacje - cementowanie z wiórami żelaza, ekstrakcję rozpuszczalnikami lub elektrochemiczną...