Wióry - strona 10

Maszyny - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Mechanika ekonomii rolniczej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

, *zdejmowanie naddatku obróbkowego polega na usuwaniu z przedmiotu wyjściowego mat. w postaci wiórów i stanowi...

Badania makrkoskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

wiórem lub papierem œciernym o œredniej wielkoœci ziarna. Trawienie przeprowadza siê w odczynniku...

Płuczki - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715

z pierścieni Raschiga, wiórów metalowych, koksu, żwiru lub też ze specjalnie ukształtowanych wkładek...

Techniki wytwarzania

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

wiórów. Oś obrotu ruchu głównego nazywa się osią toczenia. Ruch posuwowy podczas toczenia jest to ruch...