Wezbranie - strona 5

Zbiorniki wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

i stopniowo opróżniające się po przejściu wezbrania; *przeciw rumowiskowe, budowane na potokach górskich...

Hydrologia - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Adam Nowiński
 • Hydrologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

i przepływów wody w rzek,zasilane wodami gruntow,NSWpł,SNWwielkie wezbranie-znaczny wzrost st.w wywoł wzmoż...

Rodzaje jezior w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

% jezior. Obszary silnie zalesione kiedyś poprzez wycinanie ich teraz powstają silne wezbrania- brak...

Działalność morfologiczna wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

. terasy zalewowe- brak infrastruktury, zalewane przy każdym większym wezbraniu. terasy nadzalewowe...

Pojęcia z hydrologii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1498

. Wodowskazy maksymalne - gdzie wezbrania są gwałtowne i krótkotrwałe, gdy nie ma możliwości założenia...

Egipt - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

groble i tamy, które zatrzymywałyby wezbrane wody Nilu lub kierowały je w pożądanym kierunku, wznosić...