Zbiorniki wodne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki wodne-opracowanie - strona 1 Zbiorniki wodne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zbiorniki wodne (retencyjne) umożliwiają wyrównanie odpływu rzecznego przez magazynowanie (retencjonowanie) wody w okresach jej nadmiaru (wezbrań) i korzystanie w okresach niedoboru (susza). Zadaniem zbiorników jest zatrzymanie lub częściej transformacja fal wezbraniowych. Zbiornik wodny powstaje przez przegrodzenie doliny rzecznej zaporą zaopatrzoną w specjalne urządzenia służące do zrzutu wody na dolne stanowisko (jazy, przelewy powierzchniowe, spusty, turbiny, śluzy). W zależności od przeznaczenia wyróżnia się zbiorniki: *przeciwpowodziowe zmniejszające niebezpieczeństwo powodzi; *żeglugowe, zapewniające ciągłość żeglugi w okresie niskich stanów wody; *energetyczne, wykorzystujące nagromadzoną w zbiorniku wodę do produkcji energii elektrycznej; *wyrównawcze, budowane poniżej zbiorników głównych, w celu wyrównania przepływu poniżej; *komunalne, gromadzące wodę do celów zaopatrzenia w wodę zakładów komunalnych; *przemysłowe, gromadzące wodę do celów zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych; *rolnicze, gromadzące wodę do nawodnień; *suche (okresowe), budowane na potokach górskich, napełniające się wodą w okresach wezbrań i stopniowo opróżniające się po przejściu wezbrania; *przeciw rumowiskowe, budowane na potokach górskich i gromadzące rumosz skalny. podstawowe funkcje zbiorników: magazynujące wodę do celów gospodarczych, wykorzystywane do rekreacja ostoje fauny i flory oraz enklawy wodne, wreszcie wykorzystywane w oczyszczaniu wody (biofiltry) i ochrony przeciw-erozyjnej.
Zbiorniki suche - zbiorniki przeciwpowodziowe. Budowle piętrzące, tworzące zbiorniki suche mają urządzenia upustowe bez zamknięć. Rzeka swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i urządzenia upustowe, do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności przepustowych stopnia. Większe dopływy są magazynowane w zbiorniku. Po przejściu fali powodziowej następuje stopniowe opróżnienie zbiornika. Pomiędzy przejściami fal powodziowych czasze zbiorników najczęściej są wykorzystywane jako pastwiska. Naturalnymi zbiornikami magazynującymi wody są jeziora, powodujące wyrównanie przepływu rzek jeziornych. W celu zwiększenia pojemności jeziora podnosi się jego poziom przez tzw. podpiętrzenie jeziora, dokonywane zwykle przez ustawienie budowli piętrzącej (np. jazu) na odpływie z jeziora. Problemy eksploatacji W zależności od przeznaczenia zbiornika następuje podział jego pojemności na określone cele. Jednak przy dnie zbiornika pozostaje zawsze tzw. cześć martwa, przeznaczona na akumulację rumowiska rzecznego, dostającego się wraz z wodą do zbiornika. W trakcie eksploatacji w zbiornikach wodnych następuje akumulacja rumowiska rzecznego oraz materiału powstałego z erozji dna i brzegów, a także występowania osuwisk (proces ten nazywamy zamulaniem zbiorników). W wyniku procesu zamulania zmniejsza się pojemność zbiornika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz