Wektoryzacja - strona 2

Geodezyjne dane pomiarowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

pozyskać współrzędne poszczególnych obiektów pokazanych na mapie (wektoryzacja, digitalizacja). Obecnie...

REJESTRACJA WARSTW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Sylwester Janeczko
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

1 GIS – ĆWICZENIA Zajęcia 2 REJESTRACJA WARSTW WEKTORYZACJA I EDYCJA OBIEKTÓW WEKTOROWYCH...

Wykład o mapach numerycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogumił Ciach
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

i wektoryzacji map, •wykorzystania innych materiałów archiwalnych (niekartometrycznych jak szkice, zarysy, wykazy...

Mapa numeryczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1519

(digitalizacja ręczna - z digitizera albo z ekranu) lub metodą automatycznej wektoryzacji. Postać rastrową...

Funkcje SIP-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Katarzyna Galant
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1386

fotogrametrii i teledetekcji, transferu danych z innych systemów, digitalizacji, skanowania i wektoryzacji map...

ABC mapy numerycznej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

lub zdjęcie lotnicze poddaje się wektoryzacji na ekranie komputera, po wcześniejszym przeprowadzeniu procesu...

GIS - zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Woźniak
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

można za pomocą skanerów. Umożliwia natychmiastową wektoryzację danych, z drugiej zaś strony metoda ta jest wysoce...