mapa numeryczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mapa numeryczna - strona 1 mapa numeryczna - strona 2 mapa numeryczna - strona 3

Fragment notatki:"to zbiór danych, zapisany w postaci cyfrowej, zawierający informację o geometrycznych lub topologicznych zależnościach wybranych elementów przestrzeni geograficznej, zapisanych na nośnikach informacji cyfrowej. Prezentacja treści mapy dokonuje się przy wykorzystaniu znaków umownych, odwzorowań kartograficznych opracowanych przez kartografię klasyczną."

"Dokładność mapy zależy od dokładności materiałów, które zostały zużyte do jej stworzenia, dokładności procesów wprowadzania tych danych do komputera. Dodatkowo, wyświetlana na monitorze mapa ma dokładność zależną od rozdzielczości ekranu. Natomiast wydrukowana mapa ma dokładność zależną od rozdzielczości wydruku. "

MAPA NUMERYCZNA - to zbiór danych, zapisany w postaci cyfrowej, zawierający informację o geometrycznych lub topologicznych zależnościach wybranych elementów przestrzeni geograficznej, zapisanych na nośnikach informacji cyfrowej. Prezentacja treści mapy dokonuje się przy wykorzystaniu znaków umownych, odwzorowań kartograficznych opracowanych przez kartografię klasyczną.
Wyróżniamy dwa rodzaje mapy numerycznej:
mapa wektorowa
mapa rastrowa
Mapę w postaci wektorowej otrzymujemy w procesie digitalizacji (digitalizacja ręczna - z digitizera albo z ekranu) lub metodą automatycznej wektoryzacji. Postać rastrową otrzymujemy w procesie skanowania. Cechy obrazu rastrowego:
siatka punktów zorganizowanych wierszy i kolumny
każdy punkt może przyjmować różne wartości (kolory)
pliki o dużym rozmiarze
przechowywane są dane o tle (informacje zbędne)
łatwość pozyskiwania informacji
trudność aktualizacji obrazu
przy powiększeniu jakość obrazu pogarsza się . Cechy obrazu wektorowego:
zbiór obiektów opisanych współrzędnymi w zadanym układzie współrzędnych
krzywe zapisywane są w postaci wzorów
informacje o tle nie są zapisywane
mniejszy rozmiar plików
możliwość rozwarstwienia informacji
możliwość podłączenia informacji z baz danych
łatwość aktualizacji
przy powiększeniu obrazu nie ma straty jakości tego obrazu (skalowalność) .
Dokładność mapy zależy od dokładności materiałów, które zostały zużyte do jej stworzenia, dokładności procesów wprowadzania tych danych do komputera. Dodatkowo, wyświetlana na monitorze mapa ma dokładność zależną od rozdzielczości ekranu. Natomiast wydrukowana mapa ma dokładność zależną od rozdzielczości wydruku. Do zalet mapy numerycznej zaliczamy: rozwarstwienie informacji
możliwość wszechstronnych analiz
z zasobów mapy numerycznej może korzystać jednocześnie wielu użytkowników
wielokrotne kopiowanie bez straty jakości
łatwość aktualizacji
przekazywanie danych numerycznych do innych celów
wybiórczość informacji
zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem
łatwość wyszukiwania informacji.
STEREODIGITALIZACJA - to przypisanie punktowi współrzędnych (x,y,z) w
trybie stereofotogrametrycznym.
Stereodigitalizacja 3D -stereoskopowy pomiar na autografach cyfrowych i analogowych. Przystępując do pomiarów stereoskopowych musimy dokonać pewnej hierarchii szczegółów sytuacyjnych (tworzy się architekturą warstw pomiarowych, przypisując tym warstwom odpowiednie atrybuty).
Wyróżniamy dwa tryby pomiaru:
pomiar statyczny - ręczny pomiar przy wykorzystaniu myszy 3D ( znaczek pomiarowy prowadzony jest na dany punkt-„dotyka” mierzonego elementu)


(…)

… statyczny - ręczny pomiar przy wykorzystaniu myszy 3D ( znaczek pomiarowy prowadzony jest na dany punkt-„dotyka” mierzonego elementu)
pomiar dynamiczny - znaczek pomiarowy prowadzony jest wzdłuż jakiegoś wektora lub trajektorii(np.: wzdłuż krawężnika lub drogi) podczas takiego pomiaru może nastąpić zmiana interwałów czasowych i liniowych.
Najczęściej stosowany obecnie jest tryb pomiaru statycznego(nawet gdy mamy do czynienia z obiektami liniowymi).
Stereofotogrametryczne opracowanie map gospodarczych dotyczą:
map 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
map topograficznych 1:10000, 1:25000, 1:50000.
Sposoby pomiaru:
pomiar pojedynczych punktów: np. drzewo, ogrodzenie trwałe
pomiar linii wysokości (przy opracowaniach mniejszych skal): kreślenie warstwic na autografie to szukanie punktów o tej paralaksie podłużnej
pomiar linii przestrzennych: można tu ustawić interwał czasowy lub liniowy; wyznaczane są współrzędne (x,y,z)
pomiar rastralny
pomiar dynamiczny profilów: wykreślenie profili wzdłuż dowolnie definiowanej prostej ΔX różna od ΔY i nie zmienia się ΔZ.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz