Wektor zerowy - strona 5

Wektory główne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

–Wektory gł., postać Jordana UWAGA Wektor zerowy jest wektorem głównym każdego rzędu odpowiadającego każdej...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

przestrzeni; - reprezentacją takiego wektora był by wektor zerowy. (tu rysunek wektor ku górze) 35...

Geometria analityczna - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

tak, by wektor w + a u + b v był wektorem zerowym. 4. Obliczyć długość wektora 2 AC − 3 BC , jeŜeli A(2; 1), B(0...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

wtedy i tylko wtedy gdy ( ) z wyjątkiem wektora zerowego. Definicja półokreśloności: Formę kwadratową nazywamy dodatnio (ujemnie...

Matematyczne metody fizyki wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Lenda
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3094

MATEMATYCZNE METODY FIZYKI algebra liniowa; elementy rachunku tensorowego Andrzej Lenda Wykład dla pierwszego roku studentów fizyki technicznej (wszystkie specjalności) – semestr zimowy 2000/2001 i 2001/2002 wersja obecna — 25 stycznia 2002 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, AGH Kraków Spis treści...