Wartościowość - strona 14

Sprawozdanie z przewodności - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071

(u+ + u-) Gdzie : α - stopień dysocjacji c - formalne stężenie molowe elektrolitu ne - wartościowość elektrolityczna...

Poznawcza teoria JA-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

i wartościowości innych, konkurencyjnych grup (np. poprzez przypisywanie im cech moralnie negatywnych) uczestnictwo...

Czynniki zewnętrzne - wietrzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Helena Krupski
  • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

wartościowości występujących w ich sieci krystalicznej metali (tzn. zmiany związane z przyjmowaniem...

Potencjały błonowe

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

, z - wartościowość jonu, zaś F - stałą Faraday'a. Występowanie potencjału równowagi (Vr) musi być brane pod uwagę...