Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych - wykład - strona 1 Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych - wykład - strona 2 Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE RODZAJE REAKCJI CHEMICZNYCH Reakcje chemiczne są to procesy, podczas których jedne substancje przechodzą w  drugie. W czasie reakcji chemicznych obserwujemy: - przemianę jednej substancji w inne, o nowych właściwościach - powstawanie nowych cząstek (atomów, jonów, cząsteczek) o innej strukturze, niż cząstki  wyjściowe, -  przebudowę wiązań chemicznych, - efekty cieplne, związane ze zmianą stanu energetycznego.  Substancje chemiczne reagują, zgodnie z prawem stosunków stałych i stosunków  wielokrotnych, w ściśle określonych stosunkach wagowych. Reakcje chemiczne można  klasyfikować na różne sposoby, w zależności  d dobranego kryterium. Najstarsza i najbardziej ogólna klasyfikacja wyróżnia trzy podstawowe typy reakcji  chemicznych: 1. Reakcje syntezy, czyli łączenia; 2. Reakcje analizy, czyli rozkładu; 3. Reakcje wymiany.  Ad1. Synteza  ( łączenie)jest reakcją, w której z dwu lub kilku substancji prostszych powstaje  jedna substancja bardziej złożona: Azot + wodór  amoniak N2 + 3H2  2NH3 A+ B =AB Ad2. Reakcja   analizy  (rozkładu) to reakcja, w której z jednego substratu powstają dwa lub więcej  produktów. AB → A + B  np.  2 KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Ad3) wymiana jest najczęściej spotykanym typem reakcji. W procesie tym następuje wymiana  składników pomiędzy substancjami reagującymi. Wyróżnia się przy tym reakcje pojedynczej i  podwójnej wymiany: a) Reakcja pojedynczej wymiany: Magnez + chlorowodór  chlorek magnezu + wodór Mg + 2HCl  MgCl2 +H2 A+ BC AC + B b) Reakcje podójnej wymiany: Siarczan (Vi) wapnia + węglan (IV) sodu  węglan wapnia + siarczan sodu CaSO4 + Na2CO3 CaCO3 + Na2SO4 AB+CD AC+BD  Najistotniejszym merytorycznie jest  podział reakcji na dwa zasadnicze typy: 1) Reakcje przebiegające bez wymiany elektronów pomiędzy reagującymi substancjami ( bez  zmiany wartościowości) 2) Reakcje, w których zachodzi wymiana elektronów pomiędzy  reagentami, nazwane  reakcjami utlenienia i redukcji (redoks). Przebieg   reakcji   chemicznej   opisujemy   przy   pomocy   równań   chemicznych,   które   zawierają  informacje   o   zmianach   jakościowych   i   o   stosunkach   ilościowych   składników   reakcji.   W równaniach pierwiastki przedstawiane są za pomocą symboli a związki chemiczne za pomocą  wzorów chemicznych. Równania chemiczne  mają sens matematyczny, spełniają postulat równości mas obu stron  równania oraz podają ogólny bilans reakcji. Aby równanie chemiczne było pełne, musi spełniać trzy  warunki:

(…)

… elektronów.
Utleniacz to pierwiastek, który obniża swój stopień utlenienia w reakcjach redoks (ulega
redukcji), a reduktor to pierwiastek, który podwyższa swój stopień utlenienia w reakcjach
redoks (ulega utlenieniu).
Zwiększenie stopnia utlenienia oznacza utlenienie.
Obniżenie stopnia utlenienia oznacza redukcje.
Mg + Cl2  MgCl2
- VI
-I
-III
0
K2Cr2O2 +6K I + H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3I2 + K2SO4 + H2O
2°3 ↓ 1…
… się najbliżej jonu; uwodnionego anionu (b) cząsteczki wody przyłączają się
za pomocą swych atomów wodoru. Liczba przyłączonych cząsteczek wody zależy od
rozmiarów jonu, dla większości jonów jest zbliżona 6.
Na Cl + Ag No  AgCl ↓ + NaNO3
Na+ +Cl-+ Ag++ NO3 - →AgCl↓ +Na++ NO3
Ag++ Cl-→AgCl↓
Reakcja zobojętniania zachodzi po zmieszaniu roztworów dwóch kwasów wskutek czego
powstają sól i woda lub inne produkty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz