Wartości kultury - strona 3

Kultura-treści podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

Subkultury Kontrkultury Kultura Cywilizacja Kultura wartości Kultura rzeczywistości Sfera celów Sfera środków...

Pedagogika kultury - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr. W. Żardecki
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1750

i wrażliwością moralną. Zdaniem Sprangera każdy człowiek stanowi swoiste odbicie wartości kultury, dlatego kładł...

Pedagogika kultury- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

. Największą wartością jest wartość moralna. e. Przyjmowanie wartości. 5. Wartości kultury a jednostka...

Siły społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2037

w aktywności zbiorowej, promotorzy nowo powstających potrzeb, chętniej od innych asymilujący wartości kultury...

Późna dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1729

, są dla dzieci autorytetem; dzieci wychowywane przed telewizorem, mają niejasność norm i wartości; Kultura...

Turystyka i jej rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

dostępu do wartości kultury i wartości przyrody w odwiedzanym miejscu. Można to praktycznie zapewnić...