Wartość netto - strona 26

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

kapitałowego, pomniejszona o wielkość jego dotychczasowego umorzenia, stanowi wartość netto wykazywaną...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Małgorzata Majchrzak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716

między rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto). 3.11 Klasyfikacja umów dla celów podatkowych...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

aktualnej wartości netto (NPV), metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Na podstawie poniższej tabeli zostaną...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

. wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku- obejmują wartości netto nabytych...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6258

przepływów pieniężnych (pojedynczy instrument, portfel, wartość netto podmiotu). Zmiana różnicy: wartość...