Wartość graniczna - strona 5

Wytrzymałość zmęczeniowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

której nie wy­stępuje w badaniach uszkodzenie zmęczeniowe, wytrzymałość zmęczeniowa trwała, Aol, Atl - wartość graniczna...

Teoria do ćwiczenia nr 36: Tarcie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Kasprowicz
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

. Oto wzór: Tg = μsN gdzie: Tg - wartość granicznej siły tarcia statycznego, μs - współczynnik tarcia...

Klasyfikacje odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2051

niebezpiecznymi, - składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji...

Tarcie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

ciała znajdującego się w spoczynku może się zmieniać od zera do wartości granicznej, wprost...

Stale, staliwa i żeliwa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Ziółkowski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

albo normalizowanym powinny odpowiadać następującym wartościom granicznym dla wyrobów o grubości do 16 mm: minimalna...

Wykład - poślizg sprężysty

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Krawiec
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

sprężystego. Po przekroczeniu wartości granicznej obciążenia, wynikającej między innymi z warunków sprzężenia...